Ship đùi gà rang muối Hà Nội

30,000 

Đùi gà rang muối 30k/1 chiếc, bán>2 chiếc

Còn hàng